پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ سایت خبری هورم نیوزMarch 30, 2017
برترینها ده دی 1395 ساعت 12:33
fvkn aowd o n vh hs fnhvdn

برند شخصی خود را پاس بدارید

سایت خبری هورم نیوز

ماهنامه معیشت: آبروی اشخاص ظرف سال های دراز به دست می آید؛ اما در یک لحظه از دست می رود. چهره کاری شما و برند شخصی تان نیز در زمره همین آبرو جای می گیرد. فعالیت های طولانی مدت، ارتباط با افراد، انجام درست یا نادرست کارها، سطح تخصص، برخورد با مشتری و موارد بسیار دیگر در طول سال ها به ایجاد یک عنوان یا برند خاص می انجامد که آن شما هستید. این برند به نوعی هویت حرفه ای شما محسوب می شود و باید با تمام توان از آن محافظت کنید.پیشنهادهایی که در اینجا مطرح خواهندشد روش هایی است برای حفاظت از برند شخصی و تقویت آن. اگر شما در بازار و میان همکاران برند مشهور و خوش نامی باشد، مانند یک کالا یا خدمت مطلوب، توجه را به خود جلب خواهیدکرد. در حالی که اگر چهره نامناسبی ارائه داده باش ...

زودتر از دیگران با خبر شو !
سایت خبری هورم نیوز