سه شنبه, ۸ فروردین ۱۳۹۶ سایت خبری هورم نیوزMarch 28, 2017
برترین ها ده دی 1395 ساعت 12:40
fi [hd «hulhg oa kj» fh f]i ih « tjlhk» kdn

به جای «اعمال خشونت» با بچه ها «گفتمان» کنید

سایت خبری هورم نیوز

ماهنامه پزشک شهر: در سه سالگی، نسبت به دوسالگی خود، خودخواهی کمتری دارد و همچنین به شما وابستگی کمتری نشان می دهد که نشانه ای قوی از احساس هویت خود و اعتماد به نفسی است که پیدا کرده است. حالا او تمایل زیادی به بازی با بچه های دیگر دارد و به جای بازی در حاشیه به طور فعال وارد بازی می شود.در این فرآیند، متوجه خواهدشد که هر کس مانند او فکر نمی کند و اینکه هر یک از همبازی های او، دارای صفات منحصر به فرد خود هستند. بعضی بچه ها را جالب و تعدادی دیگر را فاقد جذابیت می بینند. همچنین او به بچه های به خصوص تمایل بیشتری نشان می دهد و شروع به طرح دوستی با آنها می کند. وقتی این دوستی به وجود آمد، کشف خواهدکرد که خود او نیز دارای خصوصیاتی است که آنها را شبیه هم نشان می دهد. درک ای ...

زودتر از دیگران با خبر شو !
سایت خبری هورم نیوز