یکشنبه, ۶ فروردین ۱۳۹۶ سایت خبری هورم نیوزMarch 26, 2017
برترینها ده دی 1395 ساعت 12:42
soj hv k kdn، i alknhki hv kdn

سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید

سایت خبری هورم نیوز

ماهنامه همشهری تندرستی: همیشه اهداف بلندمدتی برای خود مشخص کرده، سپس برای دستیابی و رسیدن به آن ها، از راه ها و روش های کوتاه استفاده کنید.1- اگر چیزی وجود داشته باشد که بخواهید به طور کامل در خودتان تغییر دهید، آن یک چیز چه خواهدبود؟ ممکن است هنگام کار، اوضاع آن طور که ما توقع د اریم خوب پیش نرود. برای مثال در یک مذاکره تجاری دچار شکست می شویم و برای مدت ها، این عدم موفقیت، دغدغه فکری ما می شود. این درحالی است که عده ای هم هستند که بعد از هر ناکامی و شکست، روحیه خود را از دست نداده و از آن می گذرند. عدم تحمل شکست، یکی از ضعف هایی است که اکثر افراد با آن دست به گریبان بوده و سعی در تغییر آن دارند.2- بهترین راه برای استفاده بهینه از شغلی که به آن علاقه نداریم، چیست ...

زودتر از دیگران با خبر شو !
سایت خبری هورم نیوز