یکشنبه, ۶ فروردین ۱۳۹۶ سایت خبری هورم نیوزMarch 26, 2017
فارس نیوز اخبار گروه ديدگاه یازده دی 1395 ساعت 09:19
o nآ hid fkdhnd‌jvdk k u luvtj nv tgsti hfk‌sdkh

خودآگاهی بنیادی‌ترین نوع معرفت در فلسفه ابن‌سینا

سایت خبری هورم نیوز

بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن‌سینا - بخش اولخودآگاهی بنیادی‌ترین نوع معرفت در فلسفه ابن‌سیناما در این مقاله نشان می‌دهیم که انسان معلق در فضای ابن‌سینا ارتباطی وثیق با مهم‌ترین مبنای هستی‌شناختی فلسفه وی، یعنی تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت دارد. چکیدهمسأله خودآگاهی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که فلاسفه در طول تاریخ با رویکردهای مختلفی به آن پرداخته‌اند. ابن‌سینا از جمله اولین فیلسوفانی است که با رویکردی فلسفی و نه صرفاً اخلاقی- دینی این بحث را مطرح می‌کند. او در انسان معلق در فضا، موقعیتی شهودی را فراروی ما قرار می‌دهد. بسیاری از ابن‌سینا‌پژوهان با مقایسه انسان معلق در فضای ابن‌سینا و کوجیتوی دکارت سع ...

زودتر از دیگران با خبر شو !
سایت خبری هورم نیوز