جمعه, ۴ فروردین ۱۳۹۶ سایت خبری هورم نیوزMarch 24, 2017
فارس نیوز اخبار گروه ديدگاه نوزده دی 1395 ساعت 03:41
fvvsd v d vn fvkhli nvsd yhgf huqhd idأj ugld nhka hi ahin

بررسی رویکرد برنامه درسی غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد

هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکرد برنامه درسی غالب اعضای هیأت علمی (تمرکزی، مصالحه جویانه و تمایزی) دانشگاه شاهد بوده است. ...

زودتر از دیگران با خبر شو !
سایت خبری هورم نیوز