یکشنبه, ۶ فروردین ۱۳۹۶ سایت خبری هورم نیوزMarch 26, 2017
سلامت نیوز بیست و دو دی 1395 ساعت 15:59
caكي ul lي، vكk hshsي nvlhk

پزشكي عمومي، ركن اساسي درمان

سلامت نیوز-*بابك خطي: مدرك پزشكي عمومي سندي است كه به دانش آموختگان رشته پزشكي بعد از طي هفت تا هشت سال تحصيل و گذراندن دوره هاي علوم پايه، فيزيوپاتولوژي،كارآموزي و كارورزي اعطا مي شود.به گزارش سلامت نیوز، پزشك عمومي طي ساليان متمادي مي آموزد كه نشانه ها و شكايت هاي بيماران را به طور چندجانبه تحليل نمايد و بر پايه آن علت را تشخيص داده و درمان هاي لازم را ارائه نمايد و البته ،در موارد معدودِ نياز به بررسي تخصصي، بيمار را ضمن توجيه به متخصص مرتبط ارجاع نمايد. معني نظام ارجاع نيز در واقع همين است كه يك پزشك با ديد گشاده و نه محدود به تخصصي خاص بيمار را بررسي و درمان و فقط در موارد نياز ارجاع نمايد.پزشك خانوادهدر واقع مكمل افزايش بهره وري نظام ارجاع است ؛اينكه يك ...

زودتر از دیگران با خبر شو !
سایت خبری هورم نیوز